Wat is een DBC

De therapeut noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC ofwel Diagnose Behandel Combinatie. Dat kunnen gesprekken zijn, telefoon- of mailcontacten, verslaglegging, overleg, psychologisch onderzoek enz. Als de behandeling afgerond wordt, sluit de therapeut de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de behandelaar een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d.