Wachtlijst

Op dit moment is de wachttijd 12 weken.

Er is geen wachttijd tussen intake en start behandeling.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen patiënten die zich aanmelden voor generalistische basis ggz, specialistische ggz, noch wordt er onderscheid gemaakt wat betreft verzekeraars tenzij het budget dat de verzekeraar heeft toegekend op is.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)