Praktijkinformatie

U kunt met diverse klachten problemen bij mij terecht. Voorbeelden van klachten en problemen die door mij behandeld kunnen worden zijn:

 • Angsten, fobieën en lichte dwangklachten
 • Depressieve klachten
 • Psychosomatische klachten
 • Somato-psychische klachten
 • Lichte eetstoornissen
 • Trauma klachten
 • Persoonlijkheidsproblematiek

Ook heb ik ervaring in de behandeling van:

 • Rouwproblematiek
 • Stressklachten, burn-out en overspannenheid
 • Werkgerelateerde problematiek.

Visie

Voor een aantal problemen zijn de laatste jaren zgn. "evidence-based protocollen" ontwikkeld. Dit zijn op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde cognitief gedragtherapeutische behandelingen. Ik ben hierin geschoold en hanteer deze protocollen in de praktijk, maar zal daar waar nodig ook van de richtlijnen afwijken om de behandeling zo goed mogelijk aan te passen aan de unieke kenmerken van u en uw situatie. Hierbij kunnen technieken en methodieken uit stromingen binnen zowel als buiten de cognitieve gedragstherapie worden gebruikt zoals schematherapie van Young, Acceptance and Commitment Therapy, lichaamsgeoriënteerde methoden en technieken uit de cliëntgerichte e/o psychodynamische therapie.

Bij de behandeling van psychische problemen kan het ook zinvol en soms noodzakelijk zijn om behandelaren uit andere disciplines bij de behandeling te betrekken. Regelmatig komt het voor dat consultatie of behandeling bij een arts, psychiater, diëtist, fysiotherapeut/haptotherapeut of een andere hulpverlener in de therapie wordt geïntegreerd. De goede samenwerking met verschillende hulpverleners in de regio draagt bij tot een gedegen en optimale behandeling.

Wie ben ik

Lisette Hinderink

Mijn naam is Lisette Hinderink en ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut (BIG), cognitief gedragstherapeut en supervisor (VGCt en NVP). Ik heb veertien jaar in een ziekenhuis gewerkt waar ik ervaring heb opgedaan in o.a. de behandeling van somato-psychologische klachten (emotionele problemen samenhangend met een geconstateerde ziekte e/o afwijking), psycho-somatische klachten (lichamelijke klachten voortkomend uit emotionele problematiek) en trauma's (o.a. brandwondentrauma's) bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Vanaf 2001 ben ik in eigen praktijk werkzaam als psychotherapeut, diagnosticus en supervisor. In mijn praktijk behandel ik volwassenen, ouderen en jong volwassenen (vanaf 18 jaar) met uiteenlopende problematiek. In de op maat gemaakte behandelingen worden technieken uit diverse behandelstromingen geïntegreerd. Specialisaties zijn Acceptance and Commitment Therapy en Schematherapie. Bij de behandeling van trauma's kan EMDR als techniek worden ingezet.

Kwaliteit

Kwaliteit wordt geborgd door geregelde bij- en nascholing, door intervisie en supervisie. De praktijk is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitstatuut (zie bijlagen). Ik ben in 2020 door de LVVP gevisiteerd.

Registraties en lidmaatschappen

 • Klinisch psycholoog BIG (registratienummer 19042421125)
 • Psychotherapeut BIG en GZ psycholoog BIG (registratienummer 19042421116) E.e.a. kunt u controleren via het BIG-register.
 • Gedragstherapeut en Supervisor gedragstherapie VGCt (lidmaatschapsnummer 000563)
 • Supervisor en leertherapeut NVP

Lid van:

 • LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten)
 • NVP (Nederlandse vereniging voor Psychotherapie)
 • VGCt (vereniging voor gedrags en cognitieve therapie)

Supervisie en leertherapie

Ik geef supervisie en leertherapie in kader van de opleiding tot gedragstherapeut , klinisch psycholoog of psychotherapeut. Kijk bij kosten en vergoedingen voor de tarieven.

Privacy statement

In de privacystatement (verklaring over gegevensbescherming) staat uitgebreid uitgelegd welke gegevens ik van u verzamel, waarom ik dat moet doen en wat ik daarmee doe. De belangrijkste punten hieruit heb ik voor u samengevat:

 • Ik krijg alleen gegevens die u mij geeft (per telefoon of e-mail, in onze gesprekken) of die ik van u op mag vragen bij bijvoorbeeld uw huisarts of andere hulpverleners. Ik vraag niet meer gegevens dan ik nodig heb.
 • Ik gebruik deze gegevens alleen voor het onderhouden van contact, het uitvoeren van de behandeling, eventueel contact met uw huisarts of andere hulpverleners, en rekeningen aan de verzekeraar.
 • U geeft mij toestemming voor dit gebruik. Ook zijn er wettelijke verplichtingen voor mij om gegevens te gebruiken.
 • Ik geef uw gegevens niet door aan anderen dan de partijen die in de verklaring staan.
 • Ik heb voldoende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen zodat anderen die - niet onbedoeld kunnen inzien.
 • Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig. Daarna zorg ik voor vernietiging.
 • Ik voldoe daarmee aan de eisen die de wet stelt.

Voor de volledige statement klik hier

Bijlagen