Waarneming en crisis

Voor periodes van vakantie of afwezigheid maak ik individuele afspraken met u over waarneming en tussentijds contact.

Als er sprake is van een onvoorziene crisis situatie buiten kantoortijden is de procedure als altijd:
U kunt contact opnemen met uw eigen huisarts of met de huisartsenpost. De huisartsenpost is er voor spoedzorg buiten kantoortijden en alleen te bezoeken na telefonische afspraak (telefoon locatie Blaricum: 0900- 93 59).Wanneer dat nodig is zal u verwezen worden naar de Crisisdienst van GGZCentraal.